Problem z wy�wietleniem obiektu! Javascript musi by� w��czony.

Darmowy program PIT 2015
PIT 36 i inne pity 2015

Aktualna wersja 1.0.0.3 wi�cej

Prawdziwy MAHJONG to ambitna, strategiczna gra z przeciwnikami oraz serwis spo�eczno�ciowy. Prawdziwy MAHJONG zawiera 4 standardy: Chi�ski Oficjalny, Hong Kong, Japo�ski oraz Riichi. Partnerem mo�e by� komputerem, albo po��czeni przez internet realni gracze. W jednym programie wersja Chi�ska, Hong Kong, Japo�ska i Riichi !